FSC® - Ansvarlig bruk av tre og skogressurser

Hos Unoliving selger vi mange produkter av tre. Det er viktig for oss at treet kommer fra bærekraftige skoger eller har en annen ansvarlig opprinnelse. Derfor fører vi et bredt utvalg av FSC-merkede produkter og prøver løpende å utvide sortimentet.
Unoliving har en FSC-varemerkelisens (FSC®-N003453). Det betyr at vi er godkjent av FSC Danmark til å bruke FSC’s varemerker i kommunikasjon og markedsføring av FSC-merkede produkter. FSC-merket på våre produkter betyr at de er laget av materialer fra FSC-sertifiserte skoger og andre ansvarlige kilder. Det er viktig for oss å passe på skogene våre og holde dem fulle av liv, så nåtidens og fremtidens generasjoner kan nyte godt av dem. Hos Unoliving tilbyr vi derfor et bredt utvalg av FSC®-merkede produkter til boligen.

Hva er FSC®?

Forest Stewardship Council® er en internasjonal ikke-staslig organisasjon, som jobber for å utbrede miljømessig, sosial og økonomisk bæredyktig bruk av verdens skoger. FSC sikrer eksempelvis, at:
• skogarealet vil være det samme generasjon etter generasjon
• sjeldne og truede arter og deres levesteder beskyttes
• deler av skogen forblir urørt
• opprinnelige folks rettigheter skal respekteres
• arbeiderne i skogene skal være utdannede og ha ordentlige lønn- og arbeidsforhold
• tre er lovlig felt og handles på alminnelige markedsvilkår

Vil du vite mer så besøk https://no.fsc.org/

Se etter våre FSC-merkede produkter på hjemmesiden. Du kan se alle FSC-sertifiserte produkter, som vi forhandler, på denne side.
Du er også alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice omkring oppklarende spørsmål.

Hvilken forskjell gjør FSC®?

• I en FSC-sertifiserte skog vet du at skogarealet vil være det samme generasjon etter generasjon
• Sjeldne og truede arter og deres levesteder beskyttes
• I deler av skogen er det ingen kommersiell hugst, og deler av skogen drives spesifikt med det formål å bevare og fremme biodiversitet
• Naturlige vannløp, vannområder og breområder skal beskyttes, og skogeieren skal passe på vannkvaliteten
• Opprinnelige folks rettigheter skal respekteres og skogeieren skal bidra økonomisk til prosjekter som gagner lokalsamfunnet (eksempler er adgang til legehjelp, skolegang for barn, vann o.l.)
• Arbeiderne i skogene skal være utdannede og ha ordentlige arbeidsforhold (f.eks. sikkerhetsutstyr og lønn)
• FSC-tre er lovlig felt og handles på alminnelige markedsvilkår

Hva du kan gjøre

Du kan se etter FSC-merkede produkter når du er i fysiske butikker eller shopper online. FSC finnes på en rekke produkter, alt fra bleier og papirvarer til produkter til hagen og møbler. Se også etter FSC-merket når du kjøper inn i andre butikker og webshops. Det finnes tre FSC-merker: FSC 100%, FSC MIX og FSC RECYCLED.

.